Zarząd Oddziału

PREZES
SEKRETARZ

Buganik Grzegorz
tel. 606 830 861

Ławecki  Janusz
tel.605 540 211

V-CE PREZES d/s LOTOWYCH
V-CE PREZES d/s FINANSOWYCH

Rafał Janiak
tel. 787 910 375

  Białkowski  Jarosław
tel. 608 571 087
V-CE PREZES d/s GOSPODARCZYCH
 
Ogłaska  Arkadiusz
tel.784 380 685
 
CZŁONEK ZARZĄDU
CZŁONEK ZARZĄDU

Borowiak Bogdan
tel. ——-

Litwinowicz  Jacek
tel.797 426 584
CZŁONEK ZARZĄDU
CZŁONEK ZARZĄDU
 

Nieradka Bogdan
tel. 693 432 766

   
Delegaci Oddziału:
–  Buganik Grzegorz
–  Ukraiński Krzysztof
–  Białkowski Jarosław
–  Krawczuk Michał
–  Roguski Zygmunt
 
Komisja Dyscyplinarna :
Przewodniczący
Malarczyk Eugeniusz
Zastępca Sobczak Robert
Członek Górka Henryk
Członek Szmit Jan
Członek Kopiecki Jan
   
Skład  Komisji Rewizyjnej Oddziału :
Przewodniczący – Zdrojewski Przemysław
Zastępca – Kraus Stanisław
Członek – Drozd Tadeusz
Członek – Krasuski Waldemar
Członek – Wawrów Tadeusz

Zarządy Sekcji

Sekcja  Chotków

Prezes –Szmit Jan                      tel. 508 508 177

Skarbnik – Pankiewicz Marcin tel. 600 792 029

Sekretarz – Górka Henryk

Sekcja Kożuchów 

Prezes-Ukraiński Krzysztof       tel. 608 048 119   

Skarbnik- Dariusz Trunk

Sekretarz- Kulesza Bronisław

Sekcja Wymiarki

Prezes – Białkowski Jarosław        tel. 608 571 087

Skarbnik –  Przemek Zdrojewski       tel. +48 723 063 829

Sekretarz – Malarczyk  Eugeniusz    tel. 693 026 765

                                                                        Sekcja  Żagań

Prezes- Sobczak Robert      tel. 661 047 184

Skarbnik- Tomkiewicz  Aleksander      tel. 669 528 975

Sekretarz- Ławecki  Janusz