Zarząd Oddziału

PREZES
SEKRETARZ

Białkowski Jarosław
tel. 608 571 087

Suchodolski Krzysztof
tel.663 587 696

V-CE PREZES d/s LOTOWYCH
V-CE PREZES d/s FINANSOWYCH

Kondracki Krzysztof
tel. 534 411 321

  Ziemba Arkadiusz
tel. 601 461 851
V-CE PREZES d/s GOSPODARCZYCH
 
Dyczko Krzysztof
tel.605 894 608
 
CZŁONEK ZARZĄDU
CZŁONEK ZARZĄDU
                     Pawluk Grzegorz

                       tel. 601 192 024

Seredyński  Tomasz
tel. 783 841 166
CZŁONEK ZARZĄDU
CZŁONEK ZARZĄDU
Jurasik Tomasz

Kostrzewa Roman

tel.503 477 107

   
Delegaci Oddziału:
–  Białkowski  Jarosław
–  Kondracki  Krzysztof
–  Dyczko  Krzysztof
–  Suchodolski  Krzysztof
–  Ukraiński  Krzysztof
 
Komisja Dyscyplinarna :
Przewodniczący
Ukraiński Krzysztof
Sekretarz Malczyk Maciej
Członek Wilczyński Bogdan
Członek Szmit Jan
Członek Koryga Mirosław
   
Skład  Komisji Rewizyjnej Oddziału :
Przewodniczący – Tomkiewicz Aleksander
Zastępca – Werk Mirosław
Członek – Ławecki Janusz
Członek – Zdrojewski Przemysław
Członek – Walków Tadeusz

Zarządy Sekcji

Sekcja  Chotków

Prezes – Szmit Jan    tel. 508 508 177

Skarbnik – Pankiewicz Marcin  tel. 600 792 029

Sekretarz – Górka Henryk

Komisja Zegarowa:

Przewodniczący – Kostrzewa Roman

członek – Górka Henryk

Wysyłanie Kart Pamięci ESK :  – Górka Henryk  tel. 507 818 400

                                                        – Koryga Mirosław tel. 886 835 314

 

Komisja Lotowa :

Przewodniczący – Szmit Jan

członek – Wilczyński Bogdan

 

Sekcja Kożuchów 

Prezes- Kondracki  Krzysztof       tel. 534 411 321   

Skarbnik- Pawluk  Grzegorz          tel. 601 192 024

Sekretarz- Kulesza Bronisław        tel. 723 393 530

Sekcja Wymiarki

Prezes – Białkowski Jarosław        tel. 608 571 087

Skarbnik –  Ziemba Arkadiusz         tel. 601 461 851

Sekretarz – Suchodolski Krzysztof    tel. 663 587 696

                                                                        Sekcja  Żagań

Prezes-  Ławecki  Janusz       tel. 605 540 211

Skarbnik- Tomkiewicz  Aleksander      tel. 669 528 975

Sekretarz-