sek. Wymiarki

 

Wyniki lotów gołębi dorosłychna sezon lotowy 2013 r.

Sekcja Wymiarki

Lp.

Data

Miejscowość

 Średnia odległość

 Kategoria

Lista +Klas. hod

1.

05.05.2013

Dahme/Rosenthal  I

140

A

2.

12.05.2013

Belitz/Schäpe

170

A

3.

15.05.2013

Brandenburg/Schmerrzke

200

A

4.

19.05.2013

Magdeburg

270

A/B

5.

28.06.2013

Braunschweig/Őlper  I

360

A/B

6.

09.06.2013

Braunschweig/Őlper  II

360

A/B

7.

16.06.2013
Sogel II
560
B/C

8.

23.06.2013

Braunschweig/Őlper  III

360

A/B

9.

30.06.2013
Roosendaal I
740
C/M

10.

07.07.2013

Braunschweig/Őlper IV

360

A/B

11.

13.07.2013
Roosendaal II
740
C/M

12.

21.07.2013

Braunschweig/Őlper V

360

A/B

13.

28.06.2013
Sogel III
560
B/C

LOTY GOŁĘBI MŁODYCH 2013 r.

L.p.

Data lotu

Miejscowość

Kat.

KKM

Lista

1.

18.08.2013

Dahme / Rosenthal

„A”

130

2.

25.08.2013

Belitz/Schape

„A”

160

3.

01.09.2013

Branderburg/Smerzke

„A”

200

4.

08.09.2013

Magdeburg/Neustadt

„A”

260

5.

15.09.2013

Wolsburg/Dannndorf

„A”

320