Kamera

Wypuszczenie gołębi z lotu nr 1

Wypuszczenie gołębi z lotu nr 3