Lot nr 2 z miejscowości Jessen zostaje przełożony na poniedziałek.

Lot nr 2 z miejscowości Jessen zostaje przełożony na poniedziałek.

Koszowanie odbędzie się w niedzielę:

Rozjazd kabiny:
Sek. Kożuchów: 19.00
sek. Chotków: 19:40
sek. Żagań: 20:10
sek. Wymiarki: 21:00