Spisy gołębi młodych 2022 – termin do 10.08.2022

Zdawanie spisów gołebi młodych, termin do:10.08.2022 włącznie, tj. środa.
Hodowcy lotujący na zegary ESK wczytują spisy na kostki Górskiego, hodowcy lotujący na zegar tradycyjny dostarczają spis w 3 wersjach podbity przez lekarza weterynari.
Opłata za gołebia młodego: 4zł.