Lot nr 10 Braunschweig zostaje przełożony na sobotę, koszowanie w Piątek !!

Lot nr 10 Braunschweig zostaje przełożony na sobotę, koszowanie w piątek.
Odjazdy kabiny:
Kożuchów: 19.00
Chotków: 19.25
Żagań: 20.10
Wymiarki: 21.00

Dobrego Lotu!