Lot narodowy zgłoszenie

Do dnia 5 czerwca 2022 r. (niedziela) hodowcy zainteresowani wzięciem udziału w locie Narodowym z Brukseli zaplanowanym na dzień 2 lipca 2022 r. są zobowiązani do podania ilości gołębi zgłoszonych do lotu oraz dokonania opłaty za zgłoszone gołębie (10 zł/szt.)