46. Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych Brody, 11-12 grudnia 2021 r.

46. Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Zielona Góra planowana jest na 11-12 grudnia 2021 r. w Brodach. Współorganizatorem wystawy jest PZHGP Oddział 0361 Lubsko.

Zasady zgłaszania gołębi na wystawę

Dla Oddziałów, które korzystają z programu obliczeniowego „Górski” (0206, 0360, 0361, 0362, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369 i 0370), wzorem ubiegłych lat, udostępniono system zdalnego zgłaszania gołębi, który był stosowany w latach 2019-2020. Każdy hodowca może samodzielnie, z poziomu swojego Konta hodowcy w programie, zgłosić gołębie za pomocą jednego kliknięcia. Film instruktażowy dla hodowców znajduje się poniżej. Oczywiście tą samą czynność, w imieniu hodowcy, może wykonać rachmistrz (tą kwestię pozostawiam do wewnętrznych ustaleń między hodowcą, a rachmistrzem danego Oddziału).

Końcowy termin zgłaszania gołębi, to 30 listopada 2021 r.

W związku z ograniczeniem liczby klatek oraz miejsca na wystawę, w przypadku dużej liczby zgłoszonych gołębi (powyżej 350 szt.) organizatorzy dopuszczają możliwość ograniczenie liczby wystawianych gołębi. Ewentualny komunikat w tej kwestii zostanie ogłoszony po 30.11.2021 r.