Komunikat dot. Gołębi Młodych 2021

  1. Skarbnicy Sekcji są zobowiązani rozliczyć się do soboty, dn. 31.07.2021 za spisy od gołębia.
  2. Zgłaszanie Gołębi Młodych, tzw. Gumkowcy – dostarczyć listę w formie elektronicznej lub papierowej do kol. Stanisława do dn. 21.07.2021 lub wysłać na maila: safegraph@gmail.com
  3. Zgrywanie kostek dla Gołebi Młodych: najpóżniej zgrane kostki przesłać do kolegi Stanisława do dn. 27.07.2021. na adres mailowy: safegraph@gmail.com

Termin zgłaszania spisów gołębi jest odgórny. Kol. Stanisław do 30.07.2021 musi zgłosić gołębie młode do okręgu aby ten mógł przesłać dalej.