Lot nr 7 odbędzie się z miejscowości Rheine.

Lot nr 7 odbędzie się z miejscowości Rheine w niedzielę.
Koszowanie gołębi na lot Sobota. Rozjazd kabuny:
Kożuchów: 8.20,
Chotków: 8.50,
Żagań: 9.40,
Wymiarki: 10.30