Głosowanie na walnym zebraniu Delegatów Oddziału 0369 Żagań.

Głosowanie na walnym zebraniu Delegatów Oddziału 0369 Żagań.
Uchwała nr 1 – za przyjęciem głosowało 35 delegatów | wstrzymało się 1 głos.
Uchwała nr 2  – za przyjęciem głosowało 35 delegatów | wstrzymało się 1 głos.
Uchwala nr 3 – za przyjęciem głosowało 28 delegatów | przeciwko 8 głosów.
Uchwała nr 4 – za przyjęciem głosowało 35 delegatów | wstrzymało się 1 głos.