Spisy gołębi pocztowych sezon 2021

Spisy gołębi pocztowych sezon 2021 gołebie dorosłe – spisy należy dostarczyć do końca Marca wraz z opłatą . Zgrywanie spisów z zegarów w formie elektronicznej, tj. przez kostkę 11 kwietnia najpóźniej. Kostki przesłać do obliczeniowego: kol. Stanisława na adres e-mail: safegraph@gmail.com do 11 kwietnia. 

Współzawodnictwo lotowe gołebi dorosłych pozostaje bez zmian tak jak w sezonie 2020.