Lot Próbny zmiana odjazdu kabiny.

Lot Probny zmiana odjazdu kabiny:
Kozuchow: 20.45
Chotkow : 21.15
Zagan : 22.15
Wymiarki : 23.00
Koszowanie przesuniete o poltorej godziny w zwiazku z wysokimi temperaturami.