Zdawanie spisów gołębi młodych – komunikat!

W roku 2020 spisy gołębi młodych do oddziału oddajemy 5 sierpnia wraz z opłatą za gołąbka w kwocie: 3zł/za gołębia.

Spisy gołębi młodych powinny być zgrane w terminie do 8 sierpnia włącznie i przesłanie w formie elektronicznej do kolegi Stanisława. W przypadku braku możliwości zgrania zegara w wyżej wymienionym terminie, prosimy o powiadomienie kolegi Stanisława i stosownie wcześniej (5 dni)podesłanie spisu do ewentualnego ręcznego wprowadzenia.

Dodano w zakładce Plan lotów 2020 – plan lotów dla gołębi młodych 2020. Prosimy o zaznajomienie się z planem lotowym dla gołębi młodych.

Loty próbne zaplanowano  z miejscowości: Cottbuss lub Forst.