Odjazd kabiny na lot nr 6

Rozjazd kabiny na lot 6 Kozuchow 8,30 Chotkow 9,10 Zagan 10,10 Wymiarki 11,00 Koszowanie golebi w sekcjach dwie godziny wcześniej. Koszowanie w dniu: sobota.

Lot odbędzie się w niedzielę.