Odjazd kabiny na lot nr 3

Rozjazd kabiny

Kożuchow 17,30 Chotkow 18,10 Zagan 19,10 Wymiarki 20,00

Prezesi sekcji proszeni o przedstawienie poszczególnych godzin wkładania dla hodowców.