Rozjazd kabiny na lot nr 2

Rozjazd kabiny:
Kozuchow 18,30, Chotkow 19.10, Zagan 20.10, Wymiarki 21.00.

Prosimy Prezesów Sekcji o poinformowanie w których godzinach zacznie się Koszowanie. 

Odjazd kabiny podany powyżej.