Oddziałowe zakończenie sezonu lotowego 2019

Zakończenie sezonu lotowego 2019 a co za tym idzie rozdanie nagród i podsumowanie roku 2019 odbędzie się 9 listopada 2019 w Żagańskim Pałacu.
Prezesi poszczególnych sekcji proszeni są o podanie imiennego wykazu hodowców którzy przybędą na uroczyste zakończenie sezonu 2019.
Wykaz należy dostarczyć do Prezesa ds. finansowych: Aleksander Tomkiewicz do dnia: 03.11.2019